Das Kommando

Ortsfeuerwehrkommandant:

Hauptbrandinspektor Christian Schweiger

Stellvertreter:

Oberbrandinspektor David LindnerHauptwache:

Löschzugskommandant: Martin Rehrl
Gruppenkommandant: Dr. Ulrike Winter
Gruppenkommandant: Franz Gruber
Gruppenkommandant/Gerätewart: Robert Gruber
Gruppenkommandant/Atemschutzwart:

Peter Übertsberger

Gruppenkommandant/Schriftführer: Manuel Riedl
Fahrmeister: Michael Haidinger
Kassier:

Günther Maislinger

Jugendbetreuer:

Roider Florian

 

Löschzug Obernberg:

Löschzugskommandant: Robert Roider
Löschzugskommandant Stellvertreter Johann Dürager
Gruppenkommandant: Johann Kriechhammer
Gruppenkommandant/Zeugwart: Übertsberger Bernhard
Atemschutzwart:

Andreas Dürager

Kassier/Schriftführer: Ludwig Binder
Fahrmeister/Gerätewart: Robert Thaler